Vad kan du få stöd för?

Unga Ess är för dig som är mellan 13-25 år och som vill göra något på din hemort för andra unga. Det innebär att du ska ha en ide som fler än du kan ta del av. Hos oss kan du söka projektstöd upp till 25 000 kronor. För att få inspiration och idéer kan du läsa om några av de projekt som som fått stöd i fliken "projekt".

Du ska genomföra ditt projekt i någon av följande kommuner: Bromölla, Kristianstad*, Osby eller Östra Göinge. 

*Om du tänker genomföra ditt projekt i Kristianstad (tätorten) så ska ditt projekt på något sätt innefatta entreprenörskap eller företagande. Alternativt kan projektet handla om att stärka kopplingen mellan staden och landsbygden. 

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Skånes Ess leaderområde omfatttar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Läs mer på www.skanesess.se

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), eller landsbygdsfonden som den ocksåp kallas, används för att utveckla lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.
Läs mer
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) används för att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.