Vad kan du få stöd för?

Unga Ess är för dig som är mellan 13-25 år och som har en idée till ett projekt som du vill genomföra. Du kan söka upp till 25 000 kronor. Projektet ska vara inom en av följande intiktningar:
 • Du vill göra något på din hemort för andra unga. Det innebär att du ska ha en ide som fler än du eller din projektgrupp kan ta del av. 
 •  Du vill göra ett projekt inom entreprenörskap eller företagande, exempelvis gå en kurs i bokföring för att kunna starta upp företaget.
Du ska genomföra ditt projekt i någon av följande kommuner: Bromölla, Kristianstad*, Osby eller Östra Göinge. 
*Om du tänker genomföra ditt projekt i Kristianstad (tätorten) så ska ditt projekt på något sätt innefatta entreprenörskap eller företagande, alternativt ska projektet syfta till att stärka kopplingen mellan de som bor i staden och på landsbygden. 

Du till exempel få stör för:
 • lokalhyra
 • resor/biljetter
 • gager till artister 
 • kursavgifter
 • marknadsföring
 • andra mindre inköp. 

Du kan inte få stöd för:
 • den vanliga verksamheten som föreningen bedriver, ex åka på turnering med laget eller köpa in material till sygruppen utan att locka en ny bredare målgrupp.
 • investeringar över 27 500 kronor (22 000 kr ex moms).
 • Något som enbart gynnar projektgruppen (gäller inte projekt inom entreprenörskap/företagande).

För att få inspiration och idéer kan du läsa om några av de projekt som som fått stöd i fliken "projekt".

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Skånes Ess leaderområde omfatttar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Läs mer på www.skanesess.se

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), eller landsbygdsfonden som den ocksåp kallas, används för att utveckla lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.
Läs mer
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) används för att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.