Verktyg

Logotyper

Såhär använde Skåne Nordost logotyperna på sin affisch! Såhär använde Skåne Nordost logotyperna på sin affisch!

Du behöver använda våra logotyper när du informerar om ditt projekt. Det betyder att loggorna måste finnas med på  t.ex. inbjudningar, affischer och  i filmer.

  • Logotyp 1 och 2 (EU-flagga och Leader) är ett absolut krav att ha med.
  • Vi vill gärna att ni också använder logotyp 3 (Unga Ess).
  • Logotyp 4 (Skånes Ess) är frivillig att använda.

Ideell tid
 

Vi vill att du håller reda på den tid du och alla deltagare lägger på projektet.
När det är dags att slutrapportera ska du också lämna in en sammanställning på all ideell tid ni lagt på ert projekt.

(Om det inte är tid som ersatts med lön kallas det ideell tid!)

Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).