Ansök

Du ansöker om delprojekt genom att fylla i ansökningsblanketten som finns här till höger. Den skickas till leaderkontoret på mejladressen info@skanesess.se

Tips! Ofta går det lättare att fylla i ansökan om ni skissat på idén med idékartan. Vill du ha hjälp att fylla i blanketten? Kontakta vår ungdomscoach!

Uppgifter som skickas till Skånes Ess blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur Skånes Ess hanterar personuppgifter här.

Ladda ner ansökningsblankett

Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).