Så här gör du

  1.  Fundera på vad det är ni vill göra. Mejla, ring eller boka möte med vår ungdomscoach och ta ett snack om det är något särskilt att tänka på just vad gäller er idé.
  2. Fyll i idékartan. Den ger en bra bild av projektet. Använd vår ungdomscoach som bollplank sen!
  3. Idékartan är till nytta när det är dags att fylla i den riktiga ansökningsblanketten.
  4. Ifylld ansökningsblankett mejlas till info@skanesess.se.
  5. När projektet blivit godkänt är det bara att sätta igång med sin grej!

Följ tråden uppifrån, ned och runt. Den ger dig en bild av processen för att driva ett projekt från början till slut och den är bra att titta på under projektets gång så att du inte missar något.

Vi börjar från början.........
- Du har en projektidé.
- I en ansökan sätter du syfte och mål för att visa.....
- varför projektet ska genomföras och vad du ska uppnå.
- Aktiviteterna beskriver hur du tänker göra.
- Budgeten visar vad aktiviteterna kostar.
- Du skickar in kostnadsunderlag för att visa hur mycket du betalat.
- Ex. foton, inbjudningar och deltagarförteckningar kan visa vad du har gjort.
- Du förklarar kort kostnaderna och vad ni hittills har gjort....
- för att nå önskat resultat.
- Det slutliga resultatet presenteras i slutrapporten.

 

Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).