Bli inspirerad av andra

Pågående projekt

DayHack - gamingdag för barn

Olivia, Assar och Lizette vill visa hur viktigt e-sport är, och genom sitt projekt DayHack skapar dom ett LAN och en mötesplats där de som är mellan 8-14 och intresserade av e-sport kan mötas. Både du som aldrig spelat och vill testa och du som spelar ofta är välkommen. 9 mars i Knislinge är dagen du ska skriva in!

Spel utan el - ett socialt projekt mot utanförskap

Glimåkras brädspelsvänner vill, med hjälp av brädspelens fantastiska värld, skapa en gemenskap där alla är välkomna. Projektet innebär inköp av brädspel och prototyper så att man kan göra egna brädspel som används under spelkvällar där alla är välkomna. Brädspelsvännerna ska också arrangera brädspelens dag. 

Projekt Hurudal

Hur är det att leva med synnedsättning? Det är en fråga som ungdomarna i Projekt Hurudal vill visa. Genom att anordna en dag där aktiviteter såsom goalball, fotboll, klättring och matlagning kan testas vill man visa vilka möjligheter som finns och puscha andra ungdomar med synnedsättning att våga.

Press Play

Hur fungerar braschen kring e-sport? Det är vad projektet Press Play vill visa genom att arrangera workshops och föreläsningar. Målgruppen är främst tjejer, men alla är välkomna.
 

Ungas Röst

Genom att arrangera två fotbollsturneringar och föreläsningar kring droger och alkohol vill ungdomarna i Somaliska fritids och kulturföreningen i Kristianstad motverka att ungdomar hamnar snett, samt skapa en gemenskap och mötesplats även med de som bor på andra orter i Skånes Ess område.

Är nästa projekt ditt?

Blev du inspererad av alla fina projekt?
Sitter du på en idee om vad du och dina kompisar vill göra?

Tveka inte - kontakta mig. Nummer och mail i botten av sidan eller under Kontakt

Avslutade projekt

Buggkurs Glimåkra

Monia och Viktoria vill sprida glädjen med dans, och vad är då bättre än att arrangera en buggkurs? Vid 10 tillfällen under hösten 2018  kunde ungdomar lära sig att dansa bugg tillsammans i Glimåkra folkets park.

Demokrati i Almedalen kräver unga på plats

När ett gäng unga tröttnade på att politiker pratade om dom istället för med dom blev projektet verklighet. Genom att visa sig på plats i Almedalen samt ha workshops innan om inflytande lyckades man få vara delaktiga i samhälsfrågor på vuxnas arena. Ett resultat som vi hoppas består även om projektet är klart!

Welcome to my life - Magiföreställning

En magishow som genomfördes hösten 2018, där planering och genomförande ingick i projektet. Extra kul att föreställningen var så lyckad att den kommer igen våren 2019. 

Mashup Entertainment i Osby

En föreställning med dans, musik och annan underhållning.

Everöds IF ungdomsutveckling

Tobias, Anton, August, Lucas och Dennis var för unga för att gå en tränarutbildning via Fotbollsförbundet. De tog saken i egna händer organiserade en studieresa .

Ridläger i Fjälkestad

Ungdomssektionen anordnade ett ridläger där syftet var att alla deltagare skulle få testa på nya grenar och utvecklas som ryttare. 
Fokus låg dessutom på att skapa en god gemenskap och lära känna varandra bättre.

           Hur är det att driva projekt?

Det är jättekul att göra projekt. Ibland är det lite krångligt, men då har vi alltid fått hjälp.

 

Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).