Projekt

  • Efterhand som ungdomsprojekten startas fyller vi på kartan med projekt.
  • Idéerna är ungdomarnas och det är de unga som planerar och driver projekten.
  • Verksamheten på kartan avser perioden 2018-2021.
Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).