Unga Ess är för dig mellan 13-25 år som bor i Bromölla, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge och vill göra något på din hemort för andra unga. Hos oss kan du söka projektstöd för dina idéer. Stödet är EU-medel inom Lokalt ledd utveckling med leadermetoden.

Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Skånes Ess leaderområde omfatttar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Läs mer på www.skanesess.se

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), eller landsbygdsfonden som den ocksåp kallas, används för att utveckla lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.
Läs mer
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) används för att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.