Om paraplyprojekten

Skånes Ess paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt.

Stödet är lite mindre än för ett vanligt leaderprojekt och det administrativa förfarandet förenklat. För ungdomsprojekten finns en coach som vägleder de unga genom projektprocessen.

Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras i delprojekten. Delprojektens olika aktiviteter kommer tillsammans att uppfylla målen i paraplyprojektets ramverk.

Paraply Unga Ess - landsbygd
Unga mellan 13 och 25 år inom Skånes Ess geografiska verksamhetsområde kan söka delprojekt för aktiviteter som ska gynna ungdomar på landsbygden. 

Stimulansstöden ska användas till att möjliggöra ungdomsverksamhet på landsbygden och även stimulera till kontakter över ortsgränser. Det ska vara delprojekt som söks av unga för unga och aktiviteterna kan innehålla sådant som unga behöver för att utföra delaktiviteten såsom till exempel hyra av lokal, inköp, studiebesök mm.

Insatserna finanisieras av landsbygdsfonden.

Paraply Unga Ess stad-land & entreprenörskap
Unga mellan 13 och 25 år inom Skånes Ess geografiska verksamhetsområde kan söka delprojekt för aktiviteter som ska gynna ungdomar på deras hemort. Även ungdomar i tätorten kan omfattas av Unga Ess möjligheter till finansiering av aktiviteter som gynnar kopplingen stad – landsbygd.

Ungas företagsamhet och entreprenöriella anda tas tillvara i detta projekt. Det ska vara delprojekt som söks av unga för unga och aktiviteterna kan innehålla sådant som unga behöver för att utföra delaktiviteten såsom till exempel hyra av lokal, mindre inköp, studiebesök, nätverkskontakter mm.

Insatserna finansieras av regionalfonden.
 
Unga Ess är en projektverksamhet som drivs av Skånes Ess och omfattar två paraplyprojekt: Unga Ess Landsbygd (med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt Unga Ess Stad-land & entreprenörskap (med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden).